fbpx
Osiguranje od autoodgovornosti

Prilikom registracije vozila, kod nas možete kupiti polisu obaveznog osiguranja vozila i zeleni karton. Zaključenjem polise, osiguravate se od odgovornosti za štetu koju možete prouzrokovati trećim licima.

Osiguranje se može zaključiti 30 dana pre isteka registracije i važi godinu dana.

Za izdavanje probnih tablica, uslov je kratkoročno osiguranje vozila u trajanju od 3 dana i duže, koje takođe možete zaključiti kod nas.

Osiguranje vozila sa stranim registarskim oznakama, koje nema važeću polisu osiguranja ili osiguranje ne važi na teritoriji Republike Srbije, može se osigurati na period od mesec do godinu dana.

Kasko osiguranje

Ukoliko želite da se zaštitite od materijalne štete nastale na vašem vozilu usled saobraćajne nezgode, pada nekog predmeta, vremenskih nepogoda, obesti trećeg lica ili krađe, potrebno je da kasko osigurate svoje vozilo, koje važi u zemlji i inostranstvu.

Polisa se zaključuje na period od godinu dana i možete je platiti na 12 mesečnih rata.

Mi ćemo vam obezbediti ponudu, procenu vrednosti vozila, polisu osiguranja I obaviti fotografisanje.

Popravka šteta nastalih na vozilu može se izvršiti u servisu Moscow, na osnovu ugovora sa osiguravajućom kućom.

Delimično kasko osiguranje podrazumeva osiguranje stakala na vozilu i osiguranje putnika (auto nezgoda).

Osiguranje se ugovara na određenu sumu, a polisa važi godinu dana.

Putno zdravstveno osiguranje

Prilikom planiranja putovanja u inostranstvo, preporučujemo da uključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja, koja pokriva nezgode, lečenje usled bolesti, kao i troškove transporta.

Polisa se može zaključiti pojedničano, za celu porodicu ili grupu putnika ( minimum 10 osoba).

Usled pandemije, možete ugovoriti pokriće od Covid-19.

Dodatno možete ugovoriti rizik od povreda prilikom rekreativnog skijanja, bavljenja profesionalno ili amaterski sportom, čak i ekstremnim sportovima .

Tokom privremenog rada u inostranstvu, polisa Putnog zdravstvenog osiguranja pokriva troškove lečenja.

Osiguranje imovine

Želite da osigurate stan ili kuću u vašem odsustvu ili na godinu dana? Želite da osigurate svoj poslovni prostor, opremu, nameštaj ili robu?

Rizike od požara, poplave i provalne krađe pokriva polisa Osiguranja imovine.

Osiguranje se ugovara na određenu sumu, u trajanju od godinu dana.

Tehnički pregled Moscow sarađuje sa jednom od najboljih osiguravajućih kuća, AMS Osiguranjem, sa ciljem da svojim klijentima ponudimo najbolje uslove, kada je osiguranje u pitanju.

OSIGURANJE VOZILA
Za izdavanje polise osiguranja neophodni su sledeći dokumenti:

VAŽEĆA LIČNA KARTA
SAOBRAĆAJNA DOZVOLA OD VOZILA ZA KOJE SE ZAKLJUČUJE POLISA
PRETHODNA POLISA OSIGURANJA

KADA MORATE IMATI POLISU OSIGURANJA?

Polisu obaveznog osiguranje vozila morate imati kod sebe u sledećim situacijama:

  1. u svakom trenutku dok učestvujete sa vozilom u saobraćaju
  2. prilikom odlaska u MUP zbog registracije vozila
  3. ukoliko je neophodna da iz nekog razloga zamenite saobraćajnu dozvolu
  4. kada su vam potrebne probne tablice
  5. prilikom kontrole saobraćajne policije
  6. ukoliko ste učestvovali u saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko se desi da u toku trajanje registracije izgubite polisu osiguranja neophodno je da se obratite matičnoj osiguravajućoj kući koja će vam izdati kopiju vaše polise osiguranja. Na osnovu broja šasije iz saobraćajne dozvole za vaše vozilo, osiguravajuća kuća koja vam je izdala polisu, izdaće vam overenu kopiju polise koja će vam važiti do isteka registracije.

Idi na vrh